Փոխադրություն գրաբարից

 • 7Զգո՛յշ լերուք ողորմութեան ձերում՝ մի՛ առնել առաջի մարդկան. որպէս թէ ի ցոյց ինչ նոցա. գուցէ՛ եւ վարձս ո՛չ ընդունիցիք ի հաւրէն ձերմէ՝ որ յերկինսն է:
  Այլ յորժամ առնիցես ողորմութիւն, մի՛ հարկաներ փո՛ղ առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ: Ամէն ասեմ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
  Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ՛ աջ քո. որպէս զի եղիցի ողորմութիւնն քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
  Զգույշ եղեք ողորմություն անելիս, որ դա մադկանց առաջ չանեք՝ նրանց ցույց տալու համար: Գուցե և դուք երկնային հորից վարձատրություն չստանք:
  Այլ երբ դու ողորմություն տաս, մի հայտարարիր, ինչպես կեղծավորներն են անում ժողովրդի մեջ, հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանց կողմից: Ասում եմ ես ձեզ՝ հենց դա է նրանց վարձը:
  Այլ երբ դու  ողորմություն տաս, թող ձախդ չիմանա, թե աջդ ինչ է անում, որպեսզի ողորմությունդ ծածուկ լինի: Եվ հայրը որ ծածուկ է տեսնում, կհատուցի քեզ հայտնապես:

Թարգմանությունը՝ Միլենա Թորոսյանի

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s