%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f

Ա) Դուք էք լոյս աշխարհի:

Դուք եք լույսը աշխարհի:

Բ) Ոչ յագեսցի ակն տեսանելով , եւ ոչ լցցի ունկն լսելով:

Չի հագենալու աչքը տեսնելով, և չի լցվելու ականջն լսելով:

Գ) Գովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի քո բերան, օտարն, եւ մի քո շրթունքն:

Թող գովի քեզ ընկերդ և ոչ թե քո բերանը, օտարը, և ոչ թե քո շրթունքն։

Դ) Որ հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյ, չար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ:

Ով որ բարին չարով է հատուցում, չարը նրա տանից չի պակասի։

Ե) Որ տայ պատասխանի բան մինչչեւ լուեալ իցէ ինչ՝ անզգամութիւն է նմա եւ նախատինք:

Որ տալիս է պատասխան խոսք մինչև լսելը, ամոթ նրան և նախատիք:

Զ) Ընկալարուք զխրատ՝ եւ մի զարծաթ, եւ զգիտութիւն՝ քան զոսկի ընտիր: Լաւ է իմաստութիւն, քան զականս պատուականս:

Վերցրեք խրատը, ոչ թե արծաթը, և գիտությունը, ոչ թե ընտիր ոսկին: Լավ է իմաստությունը, քան պատվական քարերը:

Փոխադրեց Էլինա Գրիգորյանը:

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s