Author Archive: 1milena123

Սերմը

img_5630

Լսէք ահաւասիկ. ել սերմանաւղ սերմանել:  Եւ եղեւ ի սերմանելն, ոմն անկաւ առ ճանապարհաւ, եւ եկն թռչուն եւ եկեր զնա:  Եւ այլն անկաւ յապառաժի՝ ուր ոչ գոյր հող բազում. եւ վաղվաղակի բուսաւ: Քանզի ոչ գոյր հիւթ երկրին,  եւ յորժամ ծագեաց արեւ՝ ջեռաւ, եւ զի ոչ գոյին արմատք՝ ցամաքեցաւ:  Եւ այլն անկաւ ի մէջ փշոց. ելին փուշքն եւ հեղձուցին զնա, եւ պտուղ ոչ ետ:  Եւ այլն անկաւ յերկիր բարւոք. եւ ելեալ աճեցեալ տայր պտուղ, եւ բերէր ընդ միոյ՝ երեսուն, եւ ընդ միոյ՝ վաթսուն, եւ ընդ միոյ՝ հարիւր:

Ահա լսեք․ վեր կացավ սերմնացանը գնաց սերմը ցանելու։ Եվ այնպես եղավ, որ սերմ ցանելու ժամանակ մի սերմն ընկավ ճանապարհին, թռչունը եկավ և կերավ այդ սերմը։ Մեկ ուրիշն ընկավ ժայռի վրա, որտեղ շատ հ՛ող չկար, և  արագ բուսնեց։ Քանի որ  պարարտ հող չկար, երբ որ արևը ծագեց, վառվեց, և քանի որ արմատ չուներ, չորացավ։  Մյուս սերմն ընկավ փշերի մեջ, բայց փշերը մեծացան ու խեղդեցին նրան, և պտուղ չտվեց։ Մյուսն ընկավ մշակված հողի մեջ։ Ելավ, աճեց ու մի անգամ երեսուն, մի անգամ վաթսուն և մի անգամ էլ հարյուր պտուղ տվեց։

 

Ռոման Բարսեղյանին

Միսաք Մեծարենց, Մանիշակ ու մամուռ

Без названия

Կարդաց՝ Էլինա Գրիգորյանը

Տես այստեղ՝ Միսաք Մեծարենց, Մանիշակ ու մամուռ

 

Գրաբարյան ասացվածքներ

IMG_8448.jpg

Կարդաց`Նազելի Տեր-Պետրոսյանը

Տես այստեղ ՝ Գրաբարյան ասածվացքներ 

Գրաբարյան ընթերցում

Без названия.jpg

Կարդաց`Նազելի Տեր-Պետրոսյանը

Տես այստեղ 

Փոխադրություն

images-31.  Փոխադրել հատվածը.
Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի հոգւոյն՝ փորձել ի սատանայէ:

Այն ժամանակ հոգին Հիսուսին տարավ անապատ փորձվելու սատանայի կողմից

2 Եւ պահեալ զքառասուն տիւ եւ
զքառասուն գիշեր՝ ապա քաղցեաւ:

Continue reading →

Գրաբարյան ընթերցում

cropped-picture-249.jpgԿարդում են Արևելյան դպրոց պարտեզի 5.2 դասարանի սովորողները։

Նյութը տես այստեղ:

Հատվածներ Նոր կտակարանից

img_5440Ամենայն որ զչար գործէ` ատէ զլոյս եւ ոչ գայ առ լոյսն, զի մի յանդիմանիցին գործք նորա։ 

Ամեն ոք, որ չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը չհանդիմանվեն։

Որ փորէ խորխորատ` ի նոյն անկցի, եւ որ քակէ զցանգ` հարցէ զնա օձ։ Եւ որ բառնայ քարինս` նոքիմբք չարչարեսցի,  եւ որ պատառէ փայտ` նովին ճգնեսցի։
Ով փորում է փոս, նույնի մեջ կընկնի, և որ քանդում է ցանկապատը, կխայթի նրան օձը։ Եվ որ վերցնում է քարերը, նրանցով կխոշտանգվի, և որ ճեղքում  է փայտը, նրանով կտանջվի: Continue reading →

Արծիվն ու նետը

250px-vardan_aygektsiՎարդան Այգեգցի <<Արծիվն ու նետը>>

Կարդաց`Նազելի Տեր-Պետրոսյանը

Առակների փոխադրություն

images-1

Լեր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում

Եղիր իրավախոհ քո ոսոխի հանդեպ:

Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ,  այլ ամենայն բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ

Միայն հացով չի ապրի մարդը, այլ ամեն խոսքով, որը ելնում է Աստծո բերանից: Continue reading →

Գրաբարյան ասացվածքներ

img_5573

 

Նյությը տես՝ այստեղ:

Կարդաց  Նազելի Տեր-Պետրոսյանը: