Գրիգոր Նարեկացի «Մեղեդի Ծննդի»

img_20190127_131306_217
Տես՝այստեղ
Կարդաց՝Դիանա Հովհանիսյանը

Advertisements

Ներսես Շնորհալի «Բազմութիւնք հրեշտակացն»

nerses-shnorhali
Տեսանյութը ՝ այստեղ
Կարդում է`Սահակյան Արփին
Տեսանյութերը ՝ Հովհաննիսյան Գևորգի
Աղբյուրը՝ Ձայնագիրք(Նախագծի հեղինակ 11-րդ դասարանի սովորող Լուսինե Խաչատրյան)

Ուսումնական ժամերգություն

Տես`այստեղ
Առավոտ լուսո (Ներսես Շնորհալի)
Սուրբ Աստուած
Հատվածներ Սուրբ պատարագից
Մանուկների աղոթք (Կոմիտաս)
Մարմին Տէրունական
Յիշե Տէր
Յամենայնի օրհնելա ես , Տէր
Կարդաց`Աննա Մանուչարյանը

Տես`այստեղ
Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցավ
Տէր ողորմեա
Տէրունական
Նոր ծաղիկ (Ներսես Շնորհալի)
Այսօր ձայնն հայրական (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի)
Կարդաց`Միլենա Մարկոսյանը

 

Մկրտության շարականներ

get

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ
Երրորդութիւն անբաժանելի և զօրութիւն երկնային լոյս ծագեալ յաշխարհ.
Նմա հանցուք զօրհնութիւնս երգով:
Որ էջն յերկնից՝ այսօր և յանգեաւ յառաքեալսն ճշմարիտ Սուրբ Հօգին:
Նմա հանցուք զօրհնութիւնս երգով:

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ ԲԱԶ ՄԵԶ, ՏԷՐ
Զողորմութեան քո զդուռն մեզ, Տէր, եւ արժանի արա զմեզ լուսեղէն յարկաց քոց ընդ սուրբս քոյ:
Ի պատրաստեալ քո յօթեւանս սրբոց քոց. ընկալ եւ զմեզ, փրկիչ, յորդեգրութիւն ի դպրութեան կենաց:
Ի նստիլ քո յատենի, դատաւոր ահեղ, խնայեա յարարածս քո. բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ ճգնաւորացն:

*****
Ամէն. Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Օրհնեսցի և սրբեսցի ջուրս այս նշանաւ՝
Սուրբ խաչիւս և սուրբ Ավետարանաւս և սրբալոյս
Միւռոնաւս և ավուրս շնորհիվ անուամբ
Հօր և Որդվոյ և Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ և միշտ յաւիտեանս յաւիտենից:
Ամէն:
Օրհնութիւն և փառք Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն սըրբոյ, այժմ և միշտ և յաւիտեանս
յաւիտենից ամէն:

Շարական «ԲՁ»
Աստուած խօսեցաւ ի բարձաց, լուարուք Բնակիչք երկրի,
Որ եկն և փրկեաց զամեննց, լուարուք Բնակիչք երկրի,այն արարածս,
Զի զանուն Տեառն կարդասցուք և տուք օրհնութիուն ի բարձունս:
Նոր Իսրայէլ կոչեցաք, ի Քրիստոս եղաք բաժին Տեառն և ժառանգակից Քրիստոսի.
Զի զանուն Տեառն կարդասցուք և տուք օրհնութիուն ի բարձունս:

Նյութի հեղինակ՝11-րդ դասարանի սովորող Լուսինե Խաչատրյան
Աղբյուր՝Ձայնագիրք

Գրաբարյան օրերի ամփոփում

Գրաբարյան օրերին մասնակցում եմ ամեն տարի:Այս տարի նոր բաժին ենք սկսել ծիսական տոնացույցի ամեն մի տոնի մասին  ձայնանյութ եմ պատրաստում:Այս տարի ինչպես զգացվում է բլոգից, ավելի ակտիվ էին սովորողները:Բայց ինչպես ամեն տարի,այս տարի ակտիվությունը քիչ էր միջին դպրոցի կողմից, համեմատած մնացած տարիների քոլեջը այս տարի շատ ավելի ակտիվ էր:Այս տարի ունեինք շատ Լիբանանից եկած սովորողներ,ովքեր ակտիվ մասնակցում էին:Միասին փորձում էինք ձայնագրել արևմտահայերն,նաև ունենք աշխարհաբառ փոխադրություններ:Մյուս տարիներին համեմատ այս տարի բլոգում ավելի շատ եղել են ձայնանյութեր քան տեքստերի փոխադրություններ:Կաշխատեմ ավելի հաճախ նյութեր տեղադրել ու նոր նախագծերով հանդես գալ: