Category Archives: Միջին հայերեն

Նահապետ Քուչակ. Ես աչք ու դու լոյս, հոգի…

dscf5087    Տես՝  այստեղ
Կարդաց Միլենա Մարկոսյանը:
Լուսանկարը՝ Միլենա Մարկոյանի

Реклама

Նահապետ Քուչակ. Լուսի´ն, պարծենաս, ասես

images

Ձայնագրությունը տես՝ այստեղ

Կարդաց Էլինա Գրիգորյանը:

Նահապետ Քուչակ. Աչերդ են ծովեն առած

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1

Ձայնագրությունը տես՝ այստեղ

Կարդաց՝ Էլինա Գրիգորյանը