Monthly Archives: Декабрь 2016

Հատվածներ Նոր կտակարանից

img_5440Ամենայն որ զչար գործէ` ատէ զլոյս եւ ոչ գայ առ լոյսն, զի մի յանդիմանիցին գործք նորա։ 

Ամեն ոք, որ չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը չհանդիմանվեն։

Որ փորէ խորխորատ` ի նոյն ջանկցի, եւ որ քակէ զցանգ` հարցէ զնա օձ։ Եւ որ բառնայ քարինս` նոքիմբք չարչարեսցի,  եւ որ պատառէ փայտ` նովին ճգնեսցի։
Ով փորում է փոս, նույնի մեջ կընկնի, և որ քանդում է ցանկապատը, կխայթի նրան օձը։ Եվ որ վերց՜նում է քարերը նրանցով կխոշտանգվի, և որ այնտեղ կոտրում է փայտ, նույնով կտանջվի Continue reading →

Արծիվն ու նետը

250px-vardan_aygektsiՎարդան Այգեգցի <<Արծիվն ու նետը>>

Կարդաց`Նազելի Տեր-Պետրոսյանը

Առակների փոխադրություն

images-1

Լեր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում

Եղիր իրավախոհ քո ոսոխի հանդեպ:

Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ,  այլ ամենայն բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ

Միայն հացով չի ապրի մարդը, այլ ամեն խոսքով, որը ելնում է Աստծո բերանից: Continue reading →